شرایط و قوانین / Privacy Policy

قوانین / Terms

کاربران عزیز ،ورود شمارو به روبوستاس خوش امد میگیم و امید داریم که از خدمات، بهترین بهره رو ببرید،بدلیل واسطه بودن سیستم ما،روند حل مشکلات پیچیده و طولانی میشود در برخی موارد،ضمنا در تمامی سفارشاتی که ممکن است کار برای شما انجام نشده باشد و یا ناقص ثبت شده باشد هزینه قابل بازگشت نیست چراکه روبوستاس این هزینه را تقبل کرده و پروایدر مبلغ را به ما بازگشت نمیکند که بتوانیم مبلغ شما را بازگشت دهیم، و هرگونه خطا و عدم دقت توسط شما عزیزان در ثبت سفارش فقط برای خودتان مشکل ساز خواهد شد،لذا در ثبت سفارش دقت کافی داشته باشید و توضیحات را مطالعه کنید،در صورت عدم دریافت توضیحات میتوانید تیکت بزنید یا از چت انلاین استفاده کنید،یعنی اگر اطلاعاتی ندارید ،شما ملزم به پرس و جو از کارشناسان ما هستید و باید حواستان به این موارد مهم باشد،هر گونه ثبت سفارش ناقص یا بسته شدن پیج و شبکه و سایت و موارد مربوطه ،کاملا بر عهده خودتان خواهد بود و روبوستاس هیچگونه مسئولیتی ندارد

The use of services provided by Robostas establishes agreement to these terms. By registering or using our services you agree that you have read and fully understood the following terms of Service and Robostas  will not be held liable for loss in any way for users who have not read the below terms of service.

1. General

By placing an order with Robostas  , you automatically accept all the below listed terms of service weather you read them or not.

We reserve the right to change these terms of service without notice. You are expected to read all terms of service before placing any order to insure you are up to date with any changes or any future changes.

You will only use the Robostas  website in a manner which follows all agreements made with Instagram/bale/roubika/eita/Other social media site on their individual Terms of Service page. Robostas  rates are subject to change at any time without notice. The payment/refund policy stays in effect in the case of rate changes. Robostas  does not guarantee a delivery time for any services. We offer our best estimation for when the order will be delivered. This is only an estimation and Robostas will not refund orders that are processing if you feel they are taking too long. Robostas  tries hard to deliver exactly what is expected from us by our re-sellers. In this case, we reserve the right to change a service type if we deem it necessary to complete an order.

Disclaimer:

Robostas  will not be responsible for any damages you or your business may suffer.

Liabilities:

Robostas  is in no way liable for any account suspension or picture deletion done by Instagram or eita or bale or aparat or Other Social Media.

2. Service

Robostas  will only be used to promote your Instagram/aparat/soroush or Social account and help boost your "Appearance" only.

We DO NOT guarantee your new followers will interact with you, we simply guarantee you to get the followers you pay for.

We DO NOT guarantee 100% of our accounts will have a profile picture, full bio and uploaded pictures, although we strive to make this the reality for all accounts.

You will not upload anything into the Robostas  site including nudity or any material that is not accepted or suitable for the Instagram/bale/aparatbor Social Media community.

Private accounts would not a get a refund! Please insure that your account is public before ordering.

Refund Policy

No refunds will be made to your payment method. After a deposit has been completed, there is no way to reverse it. You must use your balance on orders from Robostas .

You agree that once you complete a payment, you will not file a dispute or a chargeback against us for any reason.

If you file a dispute or charge-back against us after a deposit, we reserve the right to terminate all future orders, ban you from our site. We also reserve the right to take away any followers or likes we delivered to your or your clients Instagram/eita/bale or other social media account.

Orders placed in Robostas  will not be refunded or canceled after they are placed.You will receive a refund credit to your Robostas account if the order is non deliverableMisplaced or Private account orders will not qualify for a refund. Be sure to confirm each and every order before placing it.

Fraudulent activity such as using unauthorized or stolen credit cards will lead to termination of your account. There are no exceptions.

Please do not use more than one server at the same time for the same page. We cannot give you correct followers/likes number in that case. We will not refund for these orders.

شرایط و قوانین / Privacy Policy

Privacy Policy

This policy covers how we use your personal information. We take your privacy seriously and will take all measures to protect your personal information.

Any personal information received will only be used to fill your order. We will not sell or redistribute your personal information to anyone. All personal information is encrypted and saved in secure servers.

روبوستاس از کاربران درخواست رمز عبور شخصی ،رمز ایمیل شخصی را نمیکند و هرگونه اطلاعاتی که در سیستم روبوستاس ثبت کنید کاملا مطمین و امن خواهد بود، لذا با اطمینان کامل نسبت به خرید و استفاده خود اقدام کنید.